Vrijwilligers

Een van de voornaamste taken van een vrijwilliger bestaat uit het contact onderhouden met zijn of haar ‘gast’. Dit kan betekenen: bezoeken, koffie drinken, wandelen, ergens heengaan, begeleiden enz. Wij zoeken voor elke gast die bezoek wil – in onderling overleg – naar de vrijwilliger, die bij hem/haar het beste past. Als het klikt blijft een vrijwilliger vaak jaren achtereen deze gast begeleiden.

Een vrijwilliger staat er niet alleen voor om dit werk te doen. Langs verschillende kanalen wordt hierbij hulp geboden. Bovendien bestaan er ter verbetering van de deskundigheid, voor ieder die dat wil, speciale (gratis) cursussen of trainingen.

Vrijwilligers kunnen zich verder verdienstelijk maken door:

  • activiteiten te organiseren of te begeleiden
  • bij te dragen aan het gezamenlijk overleg
  • bestuurswerk of andere werkzaamheden te verrichten
  • projecten en nieuwe ideeën vorm te geven.

 

Wilt u graag vrijwilliger worden?

Neem dan contact op met het team bezoekwerk (tel  015-3611123) of met een van de andere bestuursleden. Wij zijn ontzettend blij met elke nieuwe vrijwilliger, jong of oud!
Stel uw vragen en geef eventueel aan wat u zelf kunt bijdragen of het liefste wilt doen.
Of stuur ons een Bericht

 

Project vrijwilligers

Af en toe ondernemen wij eenmalige activiteiten, waar we graag ad hoc mensen voor vragen (zoals jongelui), bijvoorbeeld voor een rolstoelwandeling door het bos, of een bezoek aan de Keukenhof. Dit ter versterking van onze vaste vrijwilligers. Wij beraden ons erop om deze werving (o.a.) via Facebook te laten verlopen.