Gasten

In overeenstemming met de doelstelling van de Zonnebloem bieden wij ondersteuning aan iedereen met een lichamelijke beperking, die door ziekte, handicap of ouderdom in een isolement terecht dreigt te komen. Iedereen die als ‘deelnemer’ gebruik maakt van de diensten van de Zonnebloem, noemen wij een ‘gast’.

Wanneer u het fijn vindt om bezoek te ontvangen, nieuwe mensen te ontmoeten of ergens naar toe te gaan, dan kunt u zich als gast aanmelden. Althans wanneer u in Pijnacker – Delfgauw – Oude Leede woont. Neem hiervoor contact op met de teamleider bezoekwerk (zie voor het adres onder Bestuur). Vervolgens kunnen verdere afspraken worden gemaakt.

Wat kunt u zelf doen?

Vooral betrokken blijven en tijd investeren in uw eigen vrienden- en kennissenkring! Bij het ouder worden kunt u door allerlei oorzaken steeds verder alleen komen te staan. Als er iemand wegvalt, komt er waarschijnlijk niemand meer bij! Reken ook niet teveel op uw kinderen en kleinkinderen.

Financiële bijdrage

Het werk van onze afdeling wordt op verschillende manieren bekostigd.

  • Als u donateur bent van de Nationale Vereniging de Zonnebloem (voor minimaal € 15 per jaar), dan ontvangt onze afdeling daarvan € 1,00.
    Wie doneert is daarmee nog geen deelnemer van de plaatselijke Zonnebloem.
  • Door het verkopen van Zonnebloem loten;
    Per verkocht lot (van € 3,00) ontvangt de afdeling hiervan € 2,25
  • Door bijdragen van sponsors en donaties van gasten en derden.
  • Door het vragen van een vergoeding van deelnemers aan de activiteiten die worden georganiseerd.

Wilt u ons steunen in de vorm van een geldelijke bijdrage?

Het rekeningnummer is:
NL12 RABO 0354 4530 68
t.n.v. De Zonnebloem Pijnacker.
Graag met vermelding van uw postcode en huisnummer