Bestuur

Voorzitter
mail:Clarien Oosterhuistel 06 – 54 38 38 91

Secretaris
mail:Jenny Pigmanstel 015 – 257 32 49

Penningmeester
mail:Ed Mooijmantel 06 – 546 240 10

                               Bloemetje  Bloemetje  Bloemetje

Team bezoekwerk
mail:Coky Scholtetel 015 – 361 11 23


Teamleider activiteiten
mail:Pauline Overdevesttel 06 – 442 769 56

                              Bloemetje  Bloemetje  Bloemetje

Postadres secretariaat
Jenny Pigmans
Meester Overtoompad 1
2632 CB Nootdorp

                               Bloemetje  Bloemetje  Bloemetje

Bankrekening
t.n.v. De Zonnebloem Pijnacker
NL12 RABO 0354 4530 68

                               Bloemetje  Bloemetje  Bloemetje
Webmaster
mail:Klaas Munneke